ΓΡΑΦΕΙΟ 01
ΓΡΑΦΕΙΟ 02
ΓΡΑΦΕΙΟ 03
ΓΡΑΦΕΙΟ 04
ΓΡΑΦΕΙΟ 05
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Ελληνική Γλώσσα
English Language
Η M.P.Y. AGENTSUPPORTING LTD είναι μια εξειδικευμένη Εταιρεία σε μηχανογραφικά συστήματα που αφορούν κυρίως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και μεσίτες.
Διαθέτουμε μια ομάδα ατόμων με άριστες γνώσεις της ασφαλιστικής αγοράς και με γνώμονα των διαφόρων αναγκών των διαμεσολαβητών έχουμε σχεδιάσει ένα πολυεργαλείο για την ενίσχυση και υποστήριξη του διαμεσολαβητή.
Το κυριότερο μας χαρακτηριστικό και ο κυριότερος μας σκοπός είναι η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ και η ΑΜΕΣΗ υποστήριξη των πελατών μας.
AGENT SUPPORTING CLOUD
Το AGENTSUPPORTING είναι ένα πολυεργαλείο υποστήριξης της εργασίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και μεσιτών.
Πρόσβαση από παντού!
MONTHLY PAYMENT
(free maintenance)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
3 MONTHS PAYMENT
(free maintenance)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
1 YEAR PAYMENT
(free maintenance)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
AGENT SUPPORTING OFFICE
Εγκατάσταση του AGENTSUPPORTING στο γραφείο σας.
Δωρεάν υποστήριξη για ένα χρόνο!
ΠΡΟΣΘΗΚΗ